SOUTHERN BREEZE
Thành viên của tổ chức GFP
Trang trại toàn cầu/Ngư nghiệp/Lâm nghiệp/Dự án sản xuất thực phẩm
(Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản)
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm trái cây Nhật Bản chất lượng cao và an
toàn theo luật và tiêu chuẩn nhập khẩu của Việt Nam.


Liên hệ